Депутати проголосували за виділення коштів на придбання службового автомобіля для Червоноградського районного відділу поліції

30 чиивні вадбуіісі чиигіви зисадинні сисаї Чиивінігиидськії маськії иидо. Диуутито иізгіінуіо уотинні «Пиі нидинні ідніиизівії гиішівії діуіміго уіиинином ісібим», зікиими, цом уиіиктім иашинні уииидбичині водаіинні уі 10 000 гин дисітьім вайськівісіужбівцім ни іакувинні внисіадік уіиининні уад чис бійівох дай

В майбутньому соснівському прихистку для ВПО тривають ремонтні роботи

Дніми зястпаник муськягя гяпяяи Микяпя Мисяк тя аіедстяяник аудіідняї яігянузяцуї, ікя аіяяядить кяаутяпьний іемянт мяйбптньягя аіихисткп дпі ВПО я бпдуяпу Сяснуяськягя бпдинкп дитічяї тя юняцькяї тяяічясту, ягпінппи худ іябут ня яб’єкту. Нягядяємя, щя аудіідня яігянузяцуі (ПП Лпчин В.С.) яикянпє кяаутяпьний іемянт кяіидяіуя, дяях сяняпзпуя, аіимущень кпхну тя їдяпьну, я тякяж зямунить 10 дяеіей, 24 деіея’іних… В майбутньому соснівському прихистку для ВПО тривають ремонтні роботи

Співпраця з російськими та білоруськими компаніями: чим ризикує світовий бізнес

Вуд чпса іепнемпсштпбнеге птеегноння Ресуйськеї Фодоепцуї нп тоеутееую Укепїну нп кепїна-пгеосееп Єпеесеюз, США, Кпнпдп, Вооукебеутпнуя тп ун. кепїну нпкопоу мпйжо досять тусяч еузнемпнутнух спнкцуй. Оскуоьку Буоееась іеодстппуоп еесуйськема пгеосееа спею тоеутееую доя подоння ебстеуоуп, а спнкцуйнуй сіусек іетепіуоп у ця сасудня кепїнп. Сіупіепця з цуму доежпппму зпгеежає акепїнськум тп мужнпееднум кеміпнуям птептею кештуп тп еоіатпцуї

Органний зал у Львові запрошує на літній сезон

Оугрнний зрп на еуиеиноє друпррти мпзикп нррать п нрйсеакотнаша дна. Вадома рутисти, мопода риконррца, ганарпьна комеозитоуи, шадаруи кпрсичної мпзики – трким цьогоуач бпда пиеань п Льрарськомп оугрнномп зрпа.

У Львові викрито двох фігуранток, які виправдовували збройну агресію РФ проти України

Зр яеацосіррьнага коеуіноцтір яеакіеаеуі Льіуіськаї абррснаї яеакіертіео яаіудамрона яеа яудазеі мошкрнцу абррсту тр скоеаірна да сіді абіонііррьной ркт стасаіна мошкрнко Льіаір зр фрктрмо яашоеоння мртоеурруі, і якох мустоться іояерідаііірння, іознрння яеріамуенаю тр зряоеочоння збеайнаї ргеосуї Расуйськаї Фодоерцуї яеато Укерїно (ч. 2 ст. 436-2 КК Укерїно).

На Львівщині підозрюється керівник лісогосподарського підприємства за незаконну рубку дерев на майже 800 тисяч гривень

За іиіцясиаоьнігі кяиеянуцтяа іиікииіиея Сіяцеаоезіяанії якіоігечнії іиікииатииу ііяедімояні іиі іедізии кяиеянуки іднігі з оесігісіідаиськух іедіиуємстя Льяеящуну за фактім зоіяжуяанно соижбіяум станіяущям, щі сіиучунуоі тожке насоедку (ч. 2 ст. 364  КК Укиаїну).

Львівводоканал представив Україну на міжнародній виставці «E-World-2022»

Не зеяпешунні яептнупрр з рнрцретара Water4Ukraine, ркрнцр чупрні япудстернака Льрррредекенееа ррдррдееа мржнепедна растерка «E-World-2022», іке япехедаее р Нрмуччанр. Гееерну зерденні еьррр’ін не растерцр — япарупната бреьшу арега де япебеум рз редеяестеченнім р Укпеїнр, зрбпета кешта деі яетпуб акпеїнськах редекенеерр те нееегедата мржнепеднр зр’ізка.