Особливості коригування зведених ПН

Сьогодні для читачів ІВ «Медіастар» начальник Західного управління Офісу великих платників податків ДПС Олександр Юристовський розповів про те, в яких випадках можна відкоригувати Розрахунок коригування до зведених податкових накладних та як це зробити.

Тож, хочу наголосити, що платник податку у разі складання зведених податкових накладних відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 та 199.1 ст. 199 ПКУ має право скласти розрахунки коригування до таких зведених податкових накладних.
У розрахунку коригування зазначають дату складання та порядковий номер зведеної податкової накладної, що була складена відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ, до якої складається такий розрахунок коригування.
Але слід пам’ятати, що у разі складання розрахунку коригування до зведеної податкової накладної у полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки «Х» ставлять код ознаки, передбачений п. 11 Порядку заповнення податкової накладної,затвердженого наказом МФУ від 31.12.2015 №1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» (далі- Порядок), який застосовується залежно від причини, з якої складається зведена ПН/РК:
— код ознаки 1 — застосовується у разі складання зведених податкових накладних/розрахунків коригування у зв’язку з нарахуванням податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ;
— код ознаки 2 — застосовується у разі складання зведених податкових накладних/розрахунків коригування у зв’язку з нарахуванням податкових зобов’язань відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ;
— код ознаки 3 — застосовується у разі складання зведених податкових накладних/розрахунків коригування, особливості заповнення яких викладені у п. 15 Порядку (постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до ст. 188 і 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг);
— код ознаки 4 — застосовується у разі складання зведених податкових накладних/розрахунків коригування, особливості заповнення яких викладені у п. 19 Порядку №1307 (складені за операціями з постачання товарів/послуг, які мають безперервний або ритмічний характер постачання).
У розрахунках коригування, складених починаючи з 01.12.2018 р. до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН до 01.12.2018 р., у полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки «Х», зазначеної в податковій накладній, проставляють відповідний код ознаки (позначку «Х» не ставлять).
У розрахунках коригування, складених до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018 р., код ознаки, що зазначається у полі «До зведеної податкової накладної», має відповідати коду ознаки «Зведена податкова накладна», який наведено у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.
При складанні розрахунку коригування до зведеної податкової накладної обов’язково мають бути позначки, аналогічні до позначок у податковій накладній, яку він коригує, а саме у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» фіксують відповідний тип причини, зазначений у податковій накладній (04, 08, 09, 13).
 
Виправляємо обсяг постачання у зведеній ПН за п. 199.1 ст.199 ПКУ
Якщо після складання та реєстрації в ЄРПН зведеної податкової накладної, складеної на виконання вимог п. 199.1 ст.199 ПКУ, платник податку виявив у ній помилку, він може скласти до неї розрахунок коригування. У ньому зі знаком «-» у тих графах, заповнення яких передбачено, треба зазначити показники щодо товарів/послуг, які виправляються. А в графі 1.2 такого розрахунку коригування — обов’язково номер за порядком рядка зведеної податкової накладної, що коригується.
Другим рядком розрахунку коригування платник податку зазначає виправлені показники обсягу товарів/послуг. А в графі 1.2 розрахунку коригування наводить новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в зведеній податковій накладній, що коригується.
У графі 2.1 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку з таким коригуванням, зазначає код причини коригування 202 (Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ).
Рядку податкової накладної, що коригується, зазначеному зі знаком «-», та новому рядку з виправленими показниками, що його замінює, присвоюють однаковий порядковий номер групи коригування, який ставиться у графі 2.2 табличної частини розрахунку коригування, та наводять однакову причину коригування.
У графі 3 розрахунку коригування до зведеної податкової накладної фіксують дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених з метою нарахування податкових зобов’язань згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ, відповідно до яких проводиться коригування. При цьому кожну таку податкову накладну зазначають в окремому рядку.
 
Якщо зроблено помилку у графі 2 ПН
Якщо платник податку припустився помилки у графі 2 зведеної податкової накладної, яка не призводить до змін обсягів постачання або зменшення/збільшення податкових зобов’язань, зокрема якщо зазначено неправильний номер податкової накладної, складеної на такого платника податку, то він:
— складає розрахунок коригування з метою вилучення податкової накладної, яка не підлягала включенню до зведеної податкової накладної (з неправильно зазначеним номером);
— складає нову зведену податкову накладну, в якій наводить правильні дані податкової накладної, номер якої був неправильно зазначений у зведеній податковій накладній.
 
РК до зведеної ПН на суму перевищення
У заголовній частині розрахунку коригування до зведеної податкової накладної на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» зазначають код ознаки «3».
У рядку I розділу А, у т. ч. у рядках II та/або III залежно від ставки податку (20 або 7 відсотків), фіксують суму податку, яка збільшує або зменшує (при зменшенні ставлять «-») суму податкових зобов’язань, нарахованих на суму перевищення.
У розділі Б табличної частини розрахунку коригування одним рядком зі знаком «-» наводять показники, зазначені у податковій накладній, які підлягають коригуванню, другим рядком проставляють правильні показники. При цьому код причини коригування — 203.
У разі коригування всієї суми перевищення у розрахунку коригування заповнюють один рядок зі знаком «-» та зазначають код причини коригування 103.
I ще. Якщо після реєстрації в ЄРПН зведеної податкової накладної, складеної виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання, зменшується вартість придбаних товарів/послуг, продавець на дату реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до ПН, складеного у зв’язку зі зменшенням вартості придбаних товарів/послуг, має право скласти розрахунок коригування до такої зведеної податкової накладної.
 
Як відкоригувати безпідставно складену ПН за п. 198.5 ст. 198 ПКУ
Якщо платник податку відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 ПКУ безпідставно склав та зареєстрував у ЄРПН зведену податкову накладну, то він складає розрахунок коригування, в якому виводить у нуль показники щодо товарів/послуг, зазначених у такій податковій накладній.
У розрахунку коригування зазначає дату складання та порядковий номер такої безпідставно складеної зведеної податкової накладної, що була складена відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ.
У графі 2.1 розділу Б табличної частини розрахунку коригування наводить код причини 201, що відповідає причині коригування «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ».
Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, який склав зведену податкову накладну.
 
Виправляємо обсяг постачання у зведеній ПН за п. 198.5 ст. 198 ПКУ
Якщо після складання та реєстрації в ЄРПН зведеної податкової накладної, складеної на виконання вимог п. 198.5 ст. 198 ПКУ, платник податку надалі починає використовувати товари/послуги в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності або виявляє помилку у такій зведеній податковій накладній, він може скласти розрахунок коригування до неї.
У ньому зі знаком «-» у тих графах, заповнення яких передбачено, зазначаються показники щодо товарів/послуг, які починають використовуватися в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності або виправляються.
У графі 1.2 розрахунку коригування обов’язково фіксується номер за порядком рядка зведеної податкової накладної, що коригується.
Другим рядком розрахунку коригування до такої накладної платник проставляє виправлені показники обсягу товарів/послуг. А в графі 1.2 розрахунку коригування зазначається новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в зведеній податковій накладній, що коригується.
У графі 2.1 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку з таким коригуванням, проставляється код причини коригування 201.
Рядку податкової накладної, що коригується, зазначеному із знаком «-» та новому(им) рядку(ам) з виправленими показниками, що його замінює(ють), присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування. Він зазначається у графі 2.2 табличної частини розрахунку коригування та наводить однакову причину коригування.
У графі 3 розрахунку коригування до такої зведеної податкової накладної фіксуються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених з метою нарахування податкових зобов’язань згідно з п. 198.5 ст. 198 ПКУ, відповідно до яких проводиться коригування. При цьому кожну таку податкову накладну зазначають в окремому рядку.
 
Чи складати РК до ПН, якщо товар було повернено до складання зведеної ПН?
Позаяк зведену податкову накладну складають не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено постачання, то у разі якщо до моменту складання продавцем зведеної податкової накладної відбулася зміна податкових зобов’язань продавця у зв’язку з поверненням покупцю коштів за непоставлені товари (послуги) або повернення покупцем товарів, суми ПДВ у зведеній податковій накладній такий продавець зазначає загальною сумою, що відповідає фактичній сумі поставлених покупцю товарів (послуг). А розрахунок коригування до такої податкової накладної не складає.
 
Як вилучити зайво зазначені ПН з графи 2 ПН
Якщо зі зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 ПКУ та/або п. 199.1 ст.199 ПКУ, необхідно вилучити зайві податкові накладні, які не підлягали включенню до такої податкової накладної, та додати іншу/інші податкову/податкові накладну/накладні, яку/які не було включено до зведеної податкової накладної, і таке додавання призведе до збільшення суми ПДВ за такою податковою накладною, то платник податку повинен:
— скласти розрахунок коригування, в якому виводяться в нуль (обнуляються) відповідні рядки зведеної податкової накладної, в яких зазначено зайві податкові накладні. У такому розрахунку коригування зазначити код причини 201 або 202 (залежно від того, з яким типом причини складено зведену податкову накладну);
— скласти нову зведену податкову накладну, в якій зазначити правильні дані, у тому числі позиції, не відображені в податковій накладній, складеній із помилками. Таку податкову накладну складають на дату не пізніше останнього дня звітного місяця визначення податкового зобов’язання з ПДВ на підставі п. 198.5 ст.198 ПКУ та/або п. 199.1 ст.199 ПКУ.

©Медіастар