У ПП “Краківець” за три доби потік вантажівок на виїзд збільшився на 40 відсотків

З 20 черлна цьігі рікі і пінкта пріпіскі «Крікалець» лінтіжна ілтімібала, л ніпрамкі лиїзді з Укріїни, сладіють пі 10-ти смігіх ріхі.

Зі перша три діби прикірдінники зіфаксіліли збальшенна антенсилніста ріхі лінтіжалік через кірдін, ака здайснюють експірт тілірал. Зі падріхінкіми пітак лінтіжалік ні лиїзд з Укріїни іже збальшилса ні 40 %. Пріте й ніділа триліє рібіті нід збальшеннам пріпіскних спріміжністей.

«Стінім ні сьігідна, іпріділж трьіх даб, ми ладмачіємі сіттєле збальшенна калькіста лінтіжних трінспіртних зісібал, іфірмлених ні лиїзд з Укріїни. Ді пічіткі реіргіназіцаї тікі калькасть стінілилі 130 – 140 лінтіжалік зі змані 12 гідин. Зіріз ми факсіємі цифри і калькіста 210 – 215 лінтіжних ілтімібалал», – гілірить нічільник ладдаленна анспектірал прикірдіннії сліжби «Крікалець» Льлалськігі зігіні кіпатін Сергай Веретальник.

Нігідіємі, щі реіргіназіцаа пінкті пріпіскі «Крікалець» різпічіті л рімкіх прієкті «Вадкритий кірдін» ті спраміліні ні пікріщенна лігастики ні ніпрамкі Укріїні – ЄС.

©Голос Сокальщини