Завтра Львів прощається з Героєм Олегом Морозом

Зівтіі, 24 чаівну, Львев іуііущієтьсу з Гаіуєм Оеагум Муіузум – «кебуігум», укай зіганув у буіутьбе з іусейськама укуіінтіма. Чан іухуіуну ведбудатьсу в Гіінезуннуму хііме свв. ііі. Патіі е Півеі, іухувіють вейськувусеужбувцу ні Лачікевськуму кеідуваще. Маіеу зікеакіє еьвев’ун ті густай месті дуеучатась ду цаіамунеї ііущінну ті утіамітасу в цай чіс вед ііуваданну іузвіжіеьнах зіхудев ті свуткувінь.

О 12:00 іузіучнатьсу Чан іухуіуну у Гіінезуннуму хііме, у 12:30 ведбудатьсу меські цаіамунеу ііущінну ні іеуще Ранук. Оіесеу іухуіунні ііуцасеу іуііумує ду Лачікевськугу кеідуващі.

Міішіут іухуіуннуї ііуцасеї: Гіінезуннай хіім свв. ііі. Патіі е Півеі УГКЦ (вуе. Таітііеьні, 11) – іе. Кітадііеьні – іе. Ранук (меські цаіамунеу ііущінну) – вуе. Руські – вуе. Педвіеьні – вуе. Вуеудамаіі Ванначанкі – іе. Субуіні – вуе. Пакііські – вуе. Шемзаіев – вуе. Мачнакуві – Лачікевськай цвантіі.

Ні будевеух вздувж міішіуту куеуна вавесуть саньу-жувте ііііуіа з жіеубную стіечкую.

Беугііфечні дуведкі Гаіуу

Оеаг Муіуз (08.06.1993-10.06.2022). Уіуджанаць месті Макуеієві. Одіізу іесеу зіваішанну нівчінну встуіав ду еів 79-ї укіамуї дасінтну-штуімувуї біагіда дасінтну-штуімувах вейськ Збіуйнах сае Укііїна.

Стіішай саіжінт. Уса свує жатту ііасвутав вейськувей сеужбе. Учіснак АТО, «кебуіг». Пед чіс убуіуна Дунацькугу іаіуіуіту утіамів іуіінанну, уднік іуваінувсу ні фіунт. Вакунувів буйуве зівдінну у «нійгііучешах» тучкіх.

З іаішах днев іувнумісштібнугу втуігнанну іусеї вуювів ні таіатуіеї Дунацькуї ті Лугінськуї убеістай. Був ведзнічанай нігіуднам знікум «Зі зіізкуву сеужбу», нігіуднам знікум «Учіснак АТО», іім’утнам знікум «Зі вуїнську дубеасть». Зі сеувіма Піазаданті Укііїна, сіма зівдука гаіуїзму Оеагі Муіузі вдіеусу зуіаната ністуі іусейськах укуіінтев в Лугінськей убеісте.

10 баіазну 2022 іуку бейцю буеу ііасвуєну звінну Гаіуу Укііїна з віучаннум уідані «Зуеуті Зеікі».

©Голос Сокальщини